top of page
Logo.png

Om Asbestforum

Fjerne Asbest Taktekking

Asbestforum  er et fagforum for alle faggrupper innen asbest.

Forumet skal arbeide for å bedre forståelse for asbest og de utfordringer som kan oppstå, både i forbindelse med utførelse av arbeid og rådgiving. Vi ønsker at man skal ha så like vilkår som mulig for vurdering av risiko og vurdering av nødvendige tiltak.

Asbestforum skal være et uavhengig fora som skal bidra med kunnskapsdeling. Vi består i dag av virksomheter i alle faggrupper: kommuner og fylkeskommuner, private små og store entreprenører, opplæringsinstitusjoner, utstyrsleverandører og ikke minst rådgivende ingeniører.

Asbestforum vil arbeide med et trykk på offentlig og privat sektor. Vi vil også arbeide med informasjon til både virksomheter og ansatte

Noen av hovedsakene og hovedaktivitetene til Asbestforum er:

  • Etablering av en bedret plattform for opplæring.

  • Arrangering av åpne møter 6-8 ganger pr år. På grunn av nåværende situasjon (covid19) foregår alle møter via Teams plattformen.

  • Samkjøring av laboratorienes behandling av asbestanalyser

  • Arbeide for at utstyrsleverandørene følger gjeldende bestemmelser

  • Økt fokus på praktisk forståelse av forskrifter og utførelse. Asbestforum har i samarbeid med medlemmene utarbeidet et forslag til nye retningslinjer for kursleverandører

  • Økt fokus på sikkert arbeid. Asbestforum har et program for hvordan man kan bedre sikkerheten, som man erfarer at kan gå på akkord med økonomiske interesser

  • Sette fokus på at konsulentene i større grad tar stilling på asbestforekomstenes betydning for brukerne av eksisterende bygg.

Asbestforum ønsker at medlemskap i forumet skal gi medlemmer et kvalitetsstempel. For at vi skal oppnå dette trenger vi alle medlemmers hjelp. Vi trenger da at medlemmer følger og forstår de retningslinjer og anbefalinger som ligger i systemet. Vi ønsker å arbeide mot å kvalitetsikre alle tjenester innen asbest området.

Meld dere inn ved å gå inn på side for medlemskap eller ta kontakt med kontaktpersonene under!

tom.jpg

TOM ERIKSEN, LEDER ASBESTFORUM

tom@eriksenhms.no

Tlf.: 932 32 932

eiw.png

EIRIK WÆRNER, STYRELEDER FORUM FOR MILJØKARTLEGGING

EirikRudi.Waerner@multiconsult.no

Tlf.: 95 86 52 72 

Om asbest

Asbest har i mange 1000 år vært benyttet kommersielt. De siste 100 år har man hatt en revolusjon i bruken. Spesielt innen industri og byggfag. Man antar at man har ca. 800 forskjellige produkter i byggfag som kan ha inneholdt asbest.

Asbest er også et av de produktene som er satt stort søkelys på. Dette fordi asbest er helseskadelige og fører til mange sykdomstilfeller og dødsfall, hvert år.

Direktoratet for Arbeidstilsyn har i et postalt tilsyn gitt en føring til byggherre. Her har man sagt at byggherre plikter å kartlegge og risiko vurdere asbestforekomster i bygg, dette gjelder da alle bygg bygget før 1985. Byggherre skal da dokumentere forekomster, risiko vurdere disse, dokumentere rutiner i forhold til underleverandør og egne ansatte – da spesielt i forhold til opplæring.

Dette betyr at det blir et økt fokus på asbest og ikke minst et økt behov for et uavhengig fora.

bottom of page