top of page

Medlemskap

Hvorfor bli medlem?

​Forum for miljøkartlegging og –sanering er Norges (og trolig verdens) eneste organisasjon for utveksling av informasjon om miljøkartlegging og miljøsanering. Alle seriøse miljøkartleggere og miljøsanerere bør derfor være medlem i Forumet!

Forumets formålsparagraf er:

«Forum for Miljøkartlegging og -sanering» skal være et faglig forum for aktiv formidling av informasjon og kunnskap, samt bidra til faglig utvikling innenfor arbeidsområdet miljøkartlegging og miljøsanering. Forumet skal være et våkent øye og et bindeledd mellom medlemmene og offentlige myndigheter, FoU-miljøer samt nasjonale og internasjonale nettverk.»

Medlemsskap gir også medlemskap i Asbestforum.

Medlemsfordeler

  • Du får invitasjoner til fagtreff og samlinger, samt årsmøtet.​

  • Medlemmer får rabatterte priser på møtene.

  • Du vil få tilstendt epost med nyheter fra Forumet og innen fagområdet.

  • Medlemsskap i Asbestforum. Se nærmere på sidene til Asbestforum angående deres arbeidssaker og formål.

  • Virksomheten din kan søke om prosjektmidler til hele eller deler av beløpet for prosjekter som faller innenfor forumets formålsparagraf

  • Forumet arbeider for å fremme medlemmenes interesser overfor myndigheter og beslutningstakere.

  • Forumet utarbeider veiledninger og retningslinjer til nytte for miljøkartleggere og -sanerere

  • Rabatt på verktøyet «Hva gjør avfall farlig?», som blir produsert av Forumet og Norsk forening for farlig avfall (NFFA)

Bli medlem i forumet!

Medlemstype
Ønsker nyhter om:

Takk for innmeldingen!

Forumet har tre medlemskategorier:

1. Ordinære medlemsvirksomheter, som betaler en kontingent på 7.000,-

 

2. Virksomheter med en omsetning på under 5 millioner, som betaler 3.500,-

 

3. Kommunale og statlige forvaltningsetater kan bli medlem/observatør UTEN å betale kontingent, men likevel oppnå rabatt på deltakelser på fagtreff osv.  VI oppfordrer spesielt kommuner og fylkesmenn å bli observatører/medlemmer!  10 fylkesmenn og kommunale etater har meldt seg inn til nå – tallet burde vært minst over 100!

bottom of page