top of page

Medlemsoversikt

AF Decom AS

Afry Norway AS

ALS Laboratory Group Norway AS

Altibygg AS

Anleggspartner 1 Midt Norge AS

Arctiq AS

Arna Jordsortering As

Asker kommune Vann og Vannmiljø Drift Vann

Asbestkurs AS

Asplan Viak AS

Austevoll kommune

Bardu kommune

Bergen Kommune

Betongsaging Vest

Brenden Miljø

Cowi AS

Dagfinn Skaar AS

Demco AS

DMR Miljø og Geoteknikk AS

Emblem Consult AS

Entreprenør Bygg AS

Erase AS

Eriksen HMS AS

Eurofins Environment Testing Norway AS

Fana Stein og Gjenvinning

Fellesforbundet

Femur Bygg AS

Franzefoss Gjenvinning AS

Fredrikstad kommune

FS Prosjekt

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Glass & Byggeteknikk AS

Harstad kommune

Helse Bergen HF

Horisont Miljøpark IKS

Huslid Consult AS

Inergeo AS

Innlandet politidistrikt

Isoteks Miljø AS

iVest Consult AS

Kepla AS

Kokkersvold AS

Kvinherrad Kommune

LABforum SA

Larsen Maskin & Transport AS

Lofoten Avfallsselskap IKS

Mardahl Industri AS

Miljømerket Norge, Svanemerket

Miljøsanering AS

Miljøsaneringsutstyr Norge AS

Moby Entreprenør

Multiconsult Norge AS

Mycoteam AS

Møre Miljøsanering AS

Nemko Norlab AS

NGI

NIRAS Norge AS

Nomiko

Norconsult Norge AS

Norprodukter-Miljø AS

Norsk Fagutdanning AS

Norsk Gjenvinning AS

Norsk Nukleær Dekommisjonering

Norsk Riving AS

Norsk Saneringsservice AS

Oslo kommune

Pauer Consulent AS

Perpetuum AS

Prosjektil AS

Prosjektutvikling Midt-Norge AS

R3 Entreprenør AS

Ragn-Sells Miljøsanering AS

Rambøll Norge AS

Recover AS

Retura IR AS

Retura Midt AS

Returpunktet AS

Resirqel AS

Risa AS

Rogaland Miljøsanering AS

RSM Fasade AS

Safetech AS

Saneringsgruppen Maskin AS

Saneringsteknikk AS

Saneringsvarehuset AS

Sea Eco AS

Senja Avfall Næring AS

Sivilingeniør Ola Hammeri AS

Skadealliansen Bergen AS

Snekkerbjørn AS

Skien brann- og feievesen

SP-Maskin AS

Stangeland Maskin AS

Statkraft Energi AS

Statsbygg

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestland

Stena Recycling AS

Stormbygg AS

Stærk & Co

Sweco Norge AS

Telemark Entreprenørservice AS

Tore Løkke AS

Trønderplan AS

Ulstein Eigedoksselskap KF

Universitetet i Oslo

Vanebo AS

Vassbakk & Stol AS

Veidekke Entreprenør AS

Vest Byggteknikk AS

WSP Norge AS

YM Consult AS

Østbø AS

Øst-Riv AS

bottom of page