top of page
Logo.png

Informasjons-video

Selv om det er førti år siden forbudet mot asbest ble innført, blir fortsatt mange innen bygg og anlegg eksponert for kreftfremkallende asbeststøv. Dette er en viktig arbeidsmiljøfaktor som fortsatt berører mange mennesker - både arbeidere, men også private. Se filmen og lær mer om hvordan du kan sikre deg mot å bli eksponert for asbest, hvilke tiltak som bør gjøres og hvor man kan finne mer informasjon og gode råd.

Videoen er blant annet laget for å øke bevisstheten til unge håndverkere. Arbeidstilsynet har advart om at kunnskapen om asbest er svært dårlig. Uten kjennskap til hvor det kan finnes asbest kan man utsette både seg selv og andre for fare. Vi ønsker derfor at videoen tas i bruk som en del av undervisning og opplæring på skoler og i bedrifter slik at vi sammen kan sikre et best mulig arbeidsmiljø. 

Filmen er laget på oppdrag for Forum for miljøkartlegging og sanering / Asbestforum av Christian Wergeland og Louie Procopio

Produsert med støtte fra
  • Eriksen HMS

  • Altibygg AS

  • Asbestkurs

  • Saneringsgruppen AS

  • NEMKO Norlab

  • Miljøsanering AS

  • ALS

  • Norconsult

  • Multiconsult

bottom of page