top of page

Diverse nyttig

Miljødirektoratets forslag til ny forskriftstekst om betongavfall

Et nytt kapittel i avfallsforskriften har vært på høring. Miljødirektoratet har mottatt 13 høringsinnspill. Alle høringsuttalelser og konsekvensutredningen er å finne via denne lenken: https://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-nytt-kapittel-i-avfallsforskriften-om-betong--og-teglavfall-20135028/.

I vedlagte dokumenter er revidert forslag til forskriftstekst, Miljødirektoratets vurderings av høringsinnspillene og underlagsdokumenter.

Vedlagt som zip-fil / komprimert mappe.

DAKOFA om farlig avfall inkl. hjelperegneark

Identifisering av PCB i norske bygg

Forslag til ny forskriftstekst om betongavfall

Isolasjon som farlig avfall

Klassifisering av farlig avfall basert på innhold av farlige stoffer

Kartlegging av nyere fraksjoner farlig avfall

Farlig avfall fra bygg og anlegg (Faktaark M-29)

Please reload

VVS-forum/NHP

Hvordan ivareta miljøet ved utskifting av varmepumper.

Dansk Kompetence-center for Affald og Ressourcer

Byggemiljo.no

Miljødirektoratet

Direktoratet for byggkvalitet

Arbeidstilsynet

Miljostatus.no

Materialstrømsanalyse – byggavfall

Hitta kvicksilver i tekniska varor och produkter

Please reload

bottom of page