top of page
Formål

Forum for Miljøkartlegging og -sanering er et faglig forum for aktiv formidling av informasjon og kunnskap, samt bidra til faglig utvikling innenfor arbeidsområdet miljøkartlegging og miljøsanering.

 

Forumet skal være et våkent øye og et bindeledd mellom medlemmene og offentlige myndigheter, FoU-miljøer samt nasjonale og internasjonale nettverk.

Forumets arbeid

Arbeidsoppgavene til Forumet fastslås årlig gjennom handlingsplanen. Normalt består arbeidsoppgavene av blant annet:​

  • Arrangere to årlige fagtreff

  • Representere medlemsbedriftens interesser i ulike fora og ta opp saker medlemdsbedriftene fremmer

  • Utarbeide veiledningsmateriell som blant annet Betongveilederen og løsning for Når avfall blir farlig avfall

  • Dele ut midler til medlemsvirksomheter som har forslag til prosjekter

  • Arbeide for å påvirke bransjens rammebetingelser gjennom dialog og informasjon til myndigheter og beslutningstakere

  • Reagere på dårlig bransjepraksis

  • Arbeide for omforente bransjeløsninger

  • Arbeide for gode og miljøriktige løsninger i hele verdikjeden

bottom of page