top of page

man. 12. feb.

|

Kløfta

Fagtreff februar 2024

Vi møtes igjen for faglig påfyll og gode diskusjoner!

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Fagtreff februar 2024
Fagtreff februar 2024

Tid og sted

12. feb. 2024, 09:00 – 13. feb. 2024, 16:00

Kløfta, Væringvegen 44, 2040 Kløfta, Norge

Gjester

Om arrangementet

Asbestforum mandag 30.10

08.30

Registrering og innsjekking av deltakere

09.00

Innledning og velkommen

Velkomstord fra forumets leder

Introduksjon til dagens agenda og mål for fagtreffet

09.30

Visning av filmen "Bitte små biter" og påfølgende diskusjon om dens relevans og budskap

Diskusjon og tilbakemelding

10.15

Pause

10.30

Gjennomgang og presentasjon av fornorsket "Asbestos Essentials"

11.30

Lunsj

12.30

Presentasjon og diskusjon om betydningen av endringer i grenseverdier og hva dette betyr for bransjen

13.30

Pause

13.45

Tapeprøver og forslag til ny standard

Diskusjon, spørsmål og forslag til endelige endringer

14.45

Pause

15.00

Utdanning, kompetanse og internasjonalt samarbeid

Status på utdanningstilbud og «sertifiseringer» innen asbestfaget

Asbest saneringskurs

Miljøkartleggingskurs

Asbestkartlegging og risikovurdering

Kombinasjonen av disse og hvorfor?

16.45

Oppsummering - spørsmål

17.00

Slutt for dagen

18.00

Middag Med mulighet for uformell nettverksbygging

Fagtreff tirsdag 31.10

MILJØKARTLEGGING

09.00

Branndører – vi letter litt på sløret om hva arkivet til Kommunaldepartementet avslører. Mari Lyn Larsen/ Ida Kristine Buraas, WSP

09.20

Støtunderlag – hva leter vi etter? Marte Muri, COWI

09.40

LECA Isoblokk – Mardahl industri er i gang med forsøksprosjekt. Roger Rian, Mardahl industri (på Teams)

10.30

Miljøkartlegging av versting-bygg – eksempler. Geir Sandberg, Multiconsult

11.00

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i plastprodukter i bygg og anlegg. Eirik Wærner, Multiconsult

11.20

Miljøkartlegging av versting-bygg – Steinar Amlo, Norconsult

11.30

Lunsj

OMBRUKSKARTLEGGING

12.30

Bruk av digitalt verktøy i kartleggingen. Olav Sunde, Materia

13.00

Ombruk i rehabilitering av kirke i Asker. Julie Lund Pedersen, Multiconsult

13.20

Ombrukskartlegging av VVS-installasjoner. Arne Pihl Bordi, Norconsult

13.45

Pause

14.00

Ombruk av teglstein – erfaringer fra VEUM park. Julie Lund Pedersen, Multiconsult

14.20

Ombruk av tegl i norske byggeprosjekter. Ole Christian Trandem, Østfold gress

14.55

Farlig avfall og ombruk. Eirik Rudi Wærner, Multiconsult

15.15

Praktisk gjennomføring av ombruk og økonomisk bærekraft. Helga Simenstad, Sirkom AS

15.30

Bruksspesifikk produktdokumentasjon – hva må dokumenteres? Eirik Rudi Wærner, Multiconsult

16.00

Slutt for dagen

Dele dette arrangementet

bottom of page