top of page

man. 11. nov.

|

Lily Country Club

Forum for miljøkartlegging og -sanering Fagtreff 2024

Fagtreff med tema innen miljøkartlegging, ombruk og asbest. Mer informasjon og påmelding kommer!

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Forum for miljøkartlegging og -sanering Fagtreff 2024
Forum for miljøkartlegging og -sanering Fagtreff 2024

Tid og sted

11. nov. 2024, 09:00 – 12. nov. 2024, 15:30

Lily Country Club, Væringvegen 44, 2040 Kløfta, Norge

Om arrangementet

Her er styrets innspill til program (her kan det bli endringer. Har DU innspill, send oss en epost (erw@multiconsult.no). Vi har blitt lovet et bedre møterom enn det vi hadde på fjorårets samling.

Program:

Asbest:

Presentasjon av Fiberbinder – dansk produkt for å redusere støving etter saneringsarbeider

Endring av grenseverdier og konsekvenser

Godkjenningsordning for firmaer som driver med opplæring

Presentasjon av anbefaling fra oppnevnt internt utvalg i Forumet om hvor mange prøver som skal tas av asbestholdige bend osv.

Presentasjon av ny veileder fra Forumet: Prøvetaking av farlig støv

Miljøkartlegging:

Noen erfaringer fra utredningen om kartlegging av tilsetningsstoffer i plast i byggesektoren

Erfaringer fra et av Norges største miljøkartleggingsoppdrag: Slagentangen oljeraffineri og oljeterminal

Anbudskonkurranser – Hvordan sørge for god nok kvalitet på miljøkartleggingen

Håndtering av trevirke med overflatebehandling som er farlig avfall (og lignende fraksjoner)

Erfaringer om tungmetaller i linoleumsbelegg – er det farlig avfall

Ombruk:

Diskutere ulike måter å rapportere en ombrukskartlegging på – er det mulig å omforenes noe om hva som må med og beste måten å presentere det på, innspill fra byggherrer og entreprenører om dette

Presentasjon av dansk doktorgradsstudie om ombrukskartlegging og 3D-presentasjon av data

Entrepriseformer ved ombruk

DIPLOM (Trøndelag FK) – prosjekt for å lage omsetningsdatabase for ombrukskartlegginger

Erfaringer fra prosjekter som har fått midler fra ENOVA

Prosjekt som benytter røntgen for å kartlegge armeringens plassering og dimensjon i betong, steinreir og andre svakheter

Dele dette arrangementet

bottom of page