Fagtreff Skøyen

3. februar 2020

Riving og opprydding på 80 eiendommer – erfaringer fra prosjektering og utførelse. Silje Marie Skogvold, Multiconsult

Silje Skogvold, Multiconsult

Asbestkartlegging av bygg i drift.

Tom Eriksen, Norsk Saneringsservice

Gode eksempler på samarbeid mellom rådgiver og entreprenør (særlig med tanke på at rådgiver er med på prosjektet lenge etter at miljøkartleggingsrapporten er laget).

Øivind Spjøtvold, COWI

SINTEF Norlab har gjort test av forskjellige prøvetakingsmetoder av betong, og en rapport blir framlagt.

Ørjan Jamtli, SINTEF Norlab

Røntgenanalyse på borr og meisel

​Ørjan Jamtli, SINTEF Molab

Please reload

  • White Facebook Icon

© 2018 by Forum for miljøkartlegging og - sanering

Webredaktør: Kristian Ulla, Norconsult

c/o Multiconsult

v/ Eirik Wærner

Plogveien 1

0679 OSLO