top of page

Fagtreff Skøyen

3. februar 2020

Riving og opprydding på 80 eiendommer – erfaringer fra prosjektering og utførelse. Silje Marie Skogvold, Multiconsult

Legg til litt mer info om dette elementet..

Silje Skogvold, Multiconsult

Asbestkartlegging av bygg i drift.

Legg til litt mer info om dette elementet..

Tom Eriksen, Norsk Saneringsservice

Gode eksempler på samarbeid mellom rådgiver og entreprenør (særlig med tanke på at rådgiver er med på prosjektet lenge etter at miljøkartleggingsrapporten er laget).

Legg til litt mer info om dette elementet..

Øivind Spjøtvold, COWI

SINTEF Norlab har gjort test av forskjellige prøvetakingsmetoder av betong, og en rapport blir framlagt.

Legg til litt mer info om dette elementet..

Ørjan Jamtli, SINTEF Norlab

Røntgenanalyse på borr og meisel

Legg til litt mer info om dette elementet..

​Ørjan Jamtli, SINTEF Molab

Please reload

bottom of page