top of page

Fagtreff Oslo

6. februar 2017

Prøvetakingsstrategi for betong

Silje Skogvold, Multiconsult

Veileder for risikovurdering av nyttiggjøring av lettere forurenset betong

Kristian Mejlgaard Ulla, Norconsult

Standardisert forslag til tekst for anskaffelser av miljøkartleggingstjenester

Øivind Spjøtvold, COWI

Stor nasjonal undersøkelse av PCB i inneluft

Majbrith Langeland, COWI Denmark

Asbestkartlegging for Bergen kommune

Rambøll

Prosjektering av miljøsanering - Vurdering av tiltaksklasser

Steinar Amlo, Norconsult

Please reload

bottom of page