top of page

Sirkulær økonomi og ombruksvurderinger

Sandvika

31. oktober 2019

BREEAM WST01: Hva ligger i dette kravet? Gjennomgang av veilederen for WST01

Eirik Rudi Wærner, Multiconsult

Byggenæringens Landsforening har utarbeidet en analyse av den sirkulære økonomien

Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens forening

Hva gjør Statsbygg med ombruk og hva er deres regjeringsoppdrag?

Elin Anita Hansen, Statsbygg

Oppfølgning av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplass, samt erfaringer med ombruk ved Ruseløkka skole

Bodil Motzke, Undervisningsbygg

Erfaringer med ombruk av betonghulldekker

Oddvar Steinsholt, Veidekke

Ombruk og sirkulær økonomi – en av Entra satsingsområder

Trond Simonsen, leder for teknologi og forretningsstøtte i Entra ASA

Viktige funn fra utredningsoppdrag om «Forsvarlig ombruk» for DiBK

Martin Eid, Resirqel

Oppsummering av viktige erfaringer fra NGBCs studietur om sirkulære bygg til Køben

Eirik Wærner, Multiconsult

Ombruksvurderinger av industribygg på Nye Fjellhamar skole: Ombrukskartlegging og idedugnad for nye bruksområder

Anita Spjøtvold (Norconsult) og Ann Kristin Almås (Østengen & Bergo AS landskapsarkitekter)

Prosjektering for ombruk – framtidens måte å bygge på

Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak

Please reload

bottom of page