top of page

Informasjon og påmelding

Fagtreff Skøyen 30. januar 2018

Programstart kl 12.00, avslutning ca 16.00

 

Årsmøtet i Forumet starter kl 09.00, og det er lunsj ca. kl. 11.00

Program
  • Betongveilederen.  Ny utgave av betongveilederen vil foreligge til fagtreffet, og vi går gjennom de viktigste endringene i denne.

  • Farlig avfall-veiledningen.  Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Forumet har startet arbeidet med revisjon av veilederen.  Vi går gjennom de viktigste momentene i denne forbindelse, og hva som er viktig å huske på.

  • Svanemerking av renovering og miljøsanering.  Elisabeth Magnus fra Svanemerket orienterer om kriteriene, med vekt på miljøkartlegging og –saneringskravene.

  • NS 3420CD: Ny standard for miljøsanering er vedtatt, og utgis i februar 2018.  Vi får et innblikk i hva som er nytt.

  • F-gass forordningen. Stig Rath fra Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE) informerer om F-gassforordningen, kjølemedier og miljøkartlegging. Han kommer også litt inn på en rykende fersk rapport om dette som blir presentert av COWI på Byggavfallskonferansen dagen etterpå.

  • Asbest + lungekreft. Overlege og professor Bjørn Hilt fra St. Olavs hospital snakker om asbestsykdommer og forebygging av dette, samt litt perspektiv på asbest generelt.

  • Isolerglass. Vi informerer og diskuterer videre om isolerglass.

  • Klorparafiner i vinylbelegg.  Steinar Amlo (Norconsult) informerer om hovedfunnene i den rykende ferske rapporten som er klar.  Bl.a. vandrer klorparafinene fra vinylbelegg til underliggende linoleumsbelegg, slik at linoleumen også blir farlig avfall…..

  • Blir det merkbare endringer i leverte fraksjoner som et resultat av miljøkartlegging?

Praktiske opplysninger

Deltakeravgift: 2000,- pr person i medlemsvirksomheter.  Ikke-medlemmer betaler 3000,-

Deltakelse på kun årsmøtet er gratis.

Det serveres lunsj ca kl. 11.00.

Deltakeravgift for fagtreffet blir fakturert i etterkant.

bottom of page