top of page

Fagtreff Oslo

10. februar 2016

Prøvetakingsstrategi for betong.

Silje Marie Skogvold, Multiconsult

Analysemetoder

Ørjan Jamtli, MOLAB AS

Risikovurdering av ombruk av betong i deponi, samt enkel veileder for dette

Ida Kristine Buraas, Golder Associates AS

Spredning av miljøgifter fra fasader, med PCB som eksempel. Case fra Puddefjorden i Bergen

John Fraser Alston, Rambøll Norge

Klorparafiner i gulvbelegg

Steinar Amlo, Norconsult

HMS-instruks

Eirik Wærner, Hjellnes Consult

Program fra fagtreff

Referat fra fagtreff

Please reload

bottom of page