Fagtreff Skøyen

31. oktober 2019

Erfaringer av farlig avfall i EE avfall i forbindelse med miljøkartlegging

Marcus Martinsson, Market Manager Norway, Stena Recycling AS

Betongprøver: Noen observasjoner, noen antakelser og noen vurderinger...

Eirik Wærner, Multiconsult

Utlekking av treverdig og seksverdig krom fra betong.

Cathrine Eckbo, prosjektrådgiver, Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Gjenbruk av betong: Blåfalli II Kraftstasjon. Eksempel på prosessen med å få tillatelse til nyttiggjøring av betongavfall.

Joar Hovda, Multiconsult

Asbestanalyse-metoder og de ulike metodenes fordeler og ulemper

Pascal Haller, (Technical and EU Asbestos Development Director , Eurofins Analyses pour le Bâtiment France)

Please reload