top of page

Fagtreff Skøyen

30. januar 2018

Svanemerking av renovering og miljøsanering.

Elisabeth Magnus fra Svanemerket orienterte om kriteriene, med vekt på miljøkartlegging og –saneringskravene.

NS3420CD

Joar Hovda, Multiconsult. Ny standard for miljøsanering er vedtatt, og utgis i februar 2018.  Vi får et innblikk i hva som er nytt. 

F-gass forordningen

Stig Rath fra Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE) informerte om F-gassforordningen, kjølemedier og miljøkartlegging. Han kom også litt inn på en rykende fersk rapport om dette som ble presentert av COWI på Byggavfallskonferansen dagen etterpå.

Asbest + lungekreft

Overlege og professor Bjørn Hilt fra St. Olavs hospital snakket om asbestsykdommer og forebygging av dette, samt litt perspektiv på asbest generelt.

Klorparafiner i vinylbelegg

Steinar Amlo (Norconsult) informerte om hovedfunnene i den rykende ferske rapporten som er klar.  Bl.a. vandrer klorparafinene fra vinylbelegg til underliggende linoleumsbelegg, slik at linoleumen også blir farlig avfall.

Program

Foredrag fra Byggavfallskonferansen 2018

Please reload

bottom of page