top of page

Informasjon og påmelding

Fagtreff høst 2018

Forum for miljøkartlegging arrangerer fagtreff i Oslo dagen før Farligavfallskonferansen.  Programmet så langt:

 

 • Erfaringer av farlig avfall i EE avfall i forbindelse med miljøkartlegging.  Marcus Martinsson, Market Manager Norway, Stena Recycling AS

 • Betongbolk:

 • Multiconsult har tatt 100 betongprøver på Radiumhospitalet, og resultatene fra dette legges fram. 

 • Utlekking av treverdig og seksverdig krom fra betong.  Gudny Okkenhaug, Fagansvarlig Deponier, avfall og gruver, Norges Geotekniske Institutt (NGI)

 • En oppsummering av innsendte Cr-VI-analyser blir gitt.

 • Vi kommer til å ha en spørsmålsrunde om betong og regelverk i påvente av ny forskrift.  Miljødirektoratet (Vanja Alling) er invitert, og vi tror hun kommer.

 • Asbestbolk:

 • Pascal Haller, (Technical and EU Asbestos Development Director , Eurofins Analyses pour le Bâtiment France) skal snakke om asbestanalyse-metoder og de ulike metodenes fordeler og ulemper.  (Foredrag på engelsk)

 • Resultatene av vår innsamling av data om analysemetodikk av asbest vil bli presentert.

 • Andre temaer:

 • Gjenbruk av betong: Blåfalli II Kraftstasjon.  Eksempel på prosessen med å få tillatelse til nyttiggjøring av betongavfall.  Joar Hovda, Multiconsult

 • Beskrivelsestekster etter den nye standarden NS 3420CD blir også et tema. 

 

Har du noe du vil presentere?  Kort eller langt –ta kontakt!

Praktiske opplysninger

Deltakeravgift: 2000,- pr person i medlemsvirksomheter.  Ikke-medlemmer betaler 3000,-

Deltakeravgift for fagtreffet blir fakturert i etterkant.

bottom of page