top of page

Informasjon og påmelding

Fagseminar "Hva gjør avfall farlig?"-veilderen og "Betongveilederen"

Dette blir to heldags fagseminar, hvor man kan velge å delta på ett eller begge.  Følgende datoer er satt opp:

 

Oslo 15. oktober: Hva gjør avfall farlig? -veilederen (72 plasser)

Oslo 16. oktober: Betongveilederen (70 plasser)

 

Tromsø 30. oktober: Hva gjør avfall farlig? -veilederen (24 plasser)

Tromsø 31. oktober: Betongveilederen (24 plasser)

 

Trondheim/Skype 1. november: Hva gjør avfall farlig? -veilederen (30 plasser) Deltakeravgift Skype 3.500,-

Trondheim/Skype 2. november: Betongveilederen (30 plasser) Deltakeravgift Skype 3.500,-

 

Stavanger 26. november: Hva gjør avfall farlig?-veilederen (40 plasser)

Stavanger 27. november: Betongveilederen (40 plasser)

 

Bergen 28. november: Hva gjør avfall farlig?-veilederen (40 plasser)

Bergen 29. november: Betongveilederen (40 plasser)

 

Kurslokalene blir i møtelokaler som rekvireres fra våre medlemsvirksomheter.  Tidspunkt er satt til 09.00 – 15.30.

 

Foreløpig skisse til program:

 

Farlig avfall:

Oversikt over regelverket, kilder å søke i

C&L-databasen, bruk og søking

Gjennomgang av farlige egenskaper ved avfall

Hva er et produkt og hva er farlig avfall?

Gjennomgang av prosessen med å finne ut om noe er farlig

Summeringsreglene i HP14, som trådte i kraft 5.7.2018

Note 1 og molvekt-beregninger, bruk av hjelperegneark

Summeringsregler, bruk av hjelperegneark

Eksempler

Bruk av sjekklista (avfallstabell)

 

Betongveilederen:

Prøvetakingsstrategi

Ulike betongkvaliteter, gjennomgang av egenskaper

Regelverket

Tolking av analyseresultater

Eksempler

Søknad om nyttiggjøring

Beregning av totale mengder maling mv

 

Fagseminarene vil ledes av Kristian Mejlgaard Ulla (Norconsult) og Eirik Rudi Wærner (Multiconsult).

NFFA (Norsk forening for farlig avfall) er samarbeidspartner på fagseminaret om «Hva gjør avfall farlig?».

 

De påmeldte får nærmere beskjed om hvor de respektive fagseminarene avholdes.  Vi arbeider for at fagseminarene i Trondheim også skal kunne sees via Skype.

Kommunale saksbehandlere får delta på møtene til spesialpris kr. 500,-!
Vi tar forbehold om å avlyse enkelte av fagseminarene hvis det blir for få påmeldte.

Praktiske opplysninger

Det koster 4900,- å delta på en av fagseminarene, og 8.800,- på begge fagseminarene.

Fagseminarene i Trondheim blir også tilgjengelige via Skype, og koster 3.500,- pr stk


Kommunale saksbehandlere kan delta for 500,- pr fagseminar, forutsatt at det er er ledige plasser.


Seminarene begynner kl 09.00 og slutter 15.30 hver dag.

bottom of page