top of page

Informasjon og påmelding

Fagtreff januar 2019

Forum for miljøkartlegging arrangerer fagtreff i Oslo dagen etter byggavfallskonferansen.  Programmet så langt:

  • Betongveilederen.  Ny utgave av betongveilederen vil foreligge til fagtreffet, og vi går gjennom de viktigste endringene i denne. Endringene er et resultat av erfaringer vi har fått gjennom fagseminarene i høst, samt «siste nytt på fronten». En meget relevant rapport ble utgitt av Miljøstyrelsen i Danmark rett før jul – denne vil bli oppsummert. https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/dec/udvaskning-fra-beton-og-tegl/

  • Farlig avfall-veiledningen.  Veiledningsteksten er gått igjennom fra A til Å, så veilederen fremstår som helt ny. Tabellene er også gjennomgått og oppdatert, samt at det kommer et regneark som kan brukes til hjelp i mange sammenhenger.

  • Nye miljøgifter som vi bør være opptatt av. Overlege og professor Bjørn Hilt fra  St. Olavs hospital snakker om nanomaterialer og andre stoffer, som burde gi oss våkenetter.

  • Miljøgifter i bygg og produksjon, toppen av «isfjellet?» Robert Vørøs, Arna Jordsortering

  • Hordnesskogens venner vil informere om politianmeldelse av en sak hvor det er brukt urene masser til oppfylling i Fanafjellet

  • Flere foredrag vil komme,  vi har sendt ut flere forespørsler!

Fagtreff fra 09.00 til ca 16.00

Lunsj ca kl 12.00

Møtet holdes hos Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2, 0267 OSLO.

Praktiske opplysninger

Deltakeravgift: 2000,- pr person i medlemsvirksomheter.  Ikke-medlemmer betaler 3000,-

Deltakeravgift for fagtreffet blir fakturert i etterkant.

bottom of page