top of page

Asbestkurs arrangerer kurs  i asbestkartlegging,
Gardermoen, 31. mai - 3. juni 2022

Asbestkurs AS inviterer til kurs i kartlegging av asbest på Gardermoen. 

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Kurset avholdes på Thon Hotel Oslo Airport 31. mai - 03 juni 2022. Kurset går fra kl. 09.00 til kl. 16.00 alle dager.

 

Kurset inneholder en blanding av teori og praksis og avsluttes med en skriftlig eksamen. Alle som består denne, mottar nummerert sertifikat som viser hva som er gjennomgått i kurset.

 

Alle som deltar på kurset vil få tilgang til all nødvendig informasjon om kartlegging av asbest, herunder egenutviklede skjemaer for risikovurderinger som ikke finnes andre steder.

 

FORMÅL

Kurset gir deltakerne praktisk kunnskap og kjennskap som gir dem muligheten til å identifisere asbest i bygg. De blir i stand til å produsere forståelige rapporter og risikovurderinger i henhold til standarder som lever opp til gjeldende bestemmelser.

 

Etter gjennomført kurs har deltakerne kunnskap om hvordan kartlegging av asbest skal gjennomføres på en profesjonell og sikker måte.

 

LOVVERK

Kurset tar utgangspunkt i disse lovverkene og bestemmelsene:

* Arbeidsmiljøloven

* Forskrift om utførelse av arbeid

* Forskrift om Helse, Miljø og Sikkerhet på byggeplass (byggherreforskriften)

* Grenseverdier for asbest

* Health and Safety at Work etc. act 1974

* REACH lovverk 

* RIDDOR Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 2013

* Control of Asbestos Regulations 2012

 

OPPTAKSKRAV

Alle som skal ta dette kurset, må ha bred byggteknisk bakgrunn eller erfaring som miljøkartlegger.

 

PRIS

14.900,- pr. deltaker.

Det tilkommer ikke MVA på kurs.

For mer informasjon se https://asbestkurs.no

 

Bygningseiere og byggherrers ansvar for kartlegging av asbest

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/bygningseiere-og-byggherrers-ansvar-for-kartlegging-av-asbest/

 

 

Asbestkurs AS håper å se dere på kurset. Har du spørsmål eller kommentarer til dette, er det selvsagt bare å ta kontakt.

bottom of page