top of page

Informasjon og påmelding

Fagtreff 31. oktober 2019

"Sirkulær økonomi og ombruksvurderinger"

På dette fagtreffet tar vi opp et tema som er «up and coming» for miljøkartleggere: Ombruksvurderinger av bygg. Dette er en nærliggende utvidelse av vårt fagområde, men vi vil i de fleste tilfeller være avhengig av fagfolk innen tilstandsvurderinger for å kunne gjøre en komplett undersøkelse. En slik vurdering kan følge kravene i BREEAM WST01, eller bruke et annet oppsett.

Programstart kl 09.00, avslutning kl 16.00

Program:

Ombruksbolk:

 • 9.00 BREEAM WST01: Hva ligger i dette kravet? Gjennomgang av veilederen for WST01 v/ Eirik Rudi Wærner, Multiconsult

 • 9.30 Byggenæringens Landsforening har utarbeidet en analyse av den sirkulære økonomien v/ Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens forening

 • 10.00 Hva gjør Statsbygg med ombruk og hva er deres regjeringsoppdrag? v/ Elin Anita Hansen, Statsbygg

 • 10.30 Oppfølgning av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplass, samt erfaringer med ombruk ved Ruseløkka skole v/ Bodil Motzke, Undervisningsbygg

 • 11.00 Erfaringer med ombruk av betonghulldekker v/ Oddvar Steinsholt, Veidekke

 • 11.30 Ombruk og sirkulær økonomi – en av Entra satsingsområder v/ Trond Simonsen, leder for teknologi og forretningsstøtte i Entra ASA

 • 12.00 Spørsmål og diskusjon

 • 12.30 Lunsj

 • 13.30 Viktige funn fra utredningsoppdrag om «Forsvarlig ombruk» for DiBK v/ Resirqel

 • 14.00 Oppsummering av viktige erfaringer fra NGBCs studietur om sirkulære bygg til København v/ Eirik Wærner, Multiconsult

 • 14.30 Ombruksvurderinger av industribygg på Icopal-tomta, Fjellhamar: Ombrukskartlegging og idedugnad for nye bruksområder v/ Anita Spjøtvold (Norconsult) og xx (Østengen & Bergo AS landskapsarkitekter)

 • 15.00 Prosjektering for ombruk – framtidens måte å bygge på v/ Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak

 • 15.30 Spørsmål og diskusjon

 • 16.00 Slutt

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Det går tog og buss til Sandvika, 5 minutters gange til stedet, som ligger ved siden av Sandvika storsenter.

Parkering i f.eks. Kinoveien P-hus (Kinoveien 111).

Praktiske opplysninger

Deltakeravgift: 2500,- pr person i medlemsvirksomheter. 

 

Ikke-medlemmer betaler 3500,-

bottom of page