top of page

Informasjon og påmelding

Fagtreff februar 2020

Forum for miljøkartlegging arrangerer fagtreff i Oslo dagen før byggavfallskonferansen.  Programmet så langt:

  • 09.30     Riving og opprydding på 80 eiendommer – erfaringer fra prosjektering og utførelse. Silje Marie Skogvold, Multiconsult

  • 10.30    Betongveilederen og «Når blir avfall farlig?»-veilederen. Endringer og nyheter gjennomgås. Eirik Wærner, Multiconsult

  • 11.00    Lunsj

  • 12.00   Asbestkartlegging av bygg i drift. Tom Eriksen, Norsk Saneringsservice

  • 13.00    Diskusjon

  • 13.30     Gode eksempler på samarbeid mellom rådgiver og entreprenør (særlig med tanke på at rådgiver er med på prosjektet lenge etter at miljøkartleggingsrapporten er laget). Øivind Spjøtvold, COWI

  • 14.00     WST01-kriteriet i BREEAM: Pre-demolition audit, resirkulert tilslag, dokumentasjon av miljøbesparelse mm. Eirik Wærner, Multiconsult

  • 14.30    SINTEF Norlab har gjort test av forskjellige prøvetakingsmetoder av betong, og en rapport blir framlagt. Ørjan Jamtli, SINTEF Norlab

  • 15.00     Slutt

Møtet holdes hos Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2, 0267 OSLO.

Praktiske opplysninger

Deltakeravgift: 2000,- pr person i medlemsvirksomheter.  Ikke-medlemmer betaler 3000,-

Deltakeravgift for fagtreffet blir fakturert i etterkant.

bottom of page