top of page

Dokumenter

27. jan 2021

Betongveilederen

Forum for miljøkartlegging har utarbeidet en veileder for prøvetaking og vurdering av betong og betongens eventuelle overflateforurensninger. Versjon 3.0 oppdatert med hensyn på avfallsforskriften 14A er nå tilgjengelig.

24. OKT

2020

Veileder for utlysing av miljøkartleggingsoppdrag

Forumet har laget en veileder for hvordan vi anbefaler at miljøkartleggingsoppdrag bør lyses ut.  Ofte er det kun fokus på pris, noe som nødvendigvis ikke gir det beste resultatet for kunde og som kan være utfordrende for tilbyderne hvis det er vanskelig å konkurrere uten å gå på akkord med kvalitet.

Vi tror at denne veilederen kan hjelpe byggherrer og andre bestillere med å få bedre kartlegging som gir lavere kostnader i prosjektgjennomføringen og mer miljøriktig avfallsbehandling. Det er også til hjelp i forhold til hvilken informasjon som er viktig for kartleggerne når de skal gi pris.

15. MAI

2020

Veileder: "Hva gjør avfall Farlig?"

Forum for miljøkartlegging og -sanering har sammen med NFFA utarbeidet et verktøy for å finne ut når avfall blir farlig avfall. Verktøyet omfatter også en erfaringstabell over hvilke byggematerialer som inneholder hvilke farlige stoffer, med angitte tidsperioder for bruk. Denne tabellen er laget av Eirik Wærner og Steinar Amlo. Det er også oppgitt forslag til EAL-koder og avfallstoffnumre.  Det er også laget verktøy for summeringsregler. Medlemmer i Forum for miljøkartlegging- og sanering har rabattert tilgang til løsningen. Tilgang bestilles via NFFAs nettside.

16. JAN

2018

KLorparafiner i vinylgulvbelegg

Norconsult har med støtte fra Forum for miljøkartlegging og -sanering undersøkt:

- I hvilken grad er klorparafiner benyttet som mykner i gulvbelegg?
- Hvilke klorparafiner (kortkjedete eller mellomkjedete) er brukt?
- Hvilken tidsperiode synes klorparafiner å være hyppigst brukt?
- Brukes asbest og/eller ftalater sammen med klorparafinene?
- Migrerer klorparafiner inn i tilliggende materialer, slik som PCB?

16. DES

2014

Bransjestandard treoverflater

Treoverflater kan ha maling eller andre stoffer som inneholder forurensninger. Hvordan skal metall da håndteres. Veiledningen skal oppdateres.

6. FEB

2014

Bransjestandard Metalloverflater

Metalloverflater kan ha maling eller andre stoffer som inneholder forurensninger. Hvordan skal metall da håndteres.

bottom of page