Dokumenter

February 04, 2019

Betongveilederen ver 2.0

Forum for miljøkartlegging har utarbeidet en veileder for prøvetaking og vurdering av betong og betongens eventuelle overflateforurensninger. Ny versjon er nå klar for nedlasting.

May 31, 2018

Høringsuttalelse "betongforskrift"

Miljødepartementet har sendt på høring forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om nyttiggjøring av betong, med høringsfrist 1. juni.

Forumet har laget uttalelse på vegne av medlemmene som er oversendt Miljødirektoratet.

Høringen hos Miljødirektoratet og innkomne uttalelser kan sees her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-nytt-kapittel-i-avfallsforskriften-om-betong--og-teglavfall-20135028/

January 28, 2018

Nye grenseverdier for når avfall blir farlig avfall

Forum for miljøkartlegging og -sanering har sammen med NFFA utarbeidet et verktøy for å finne ut når avfall blir farlig avfall. Dette er tilgjengelig for medlemmer av Forumet og NFFA. Kontaktperson i ditt firma skal ha innloggingsinformasjon og kan distrubere internt.

January 15, 2018

Klorparafiner i vinylgulvbelegg

Norconsult har med støtte fra Forum for miljøkartlegging og -sanering undersøkt:

- I hvilken grad er klorparafiner benyttet som mykner i gulvbelegg?
- Hvilke klorparafiner (kortkjedete eller mellomkjedete) er brukt?
- Hvilken tidsperiode synes klorparafiner å være hyppigst brukt?
- Brukes asbest og/eller ftalater sammen med klorparafinene?
- Migrerer klorparafiner inn i tilliggende materialer, slik som PCB?

February 12, 2017

Standardisert tekst for anskaffelser av miljøkartleggingstjenester

Vi ser stadig at det utlyses oppdrag om miljøkartlegging, hvor pris er eneste konkurransefaktor, eller hvor det er andre, rare tildelingskriterier.  Vi så derfor behovet for å forsøke å hjelpe bestillerne i å lage bedre utlysninger. 

December 15, 2014

Bransjestandard treoverflater

Treoverflater kan ha maling eller andre stoffer som inneholder forurensninger. Hvordan skal metall da håndteres. Veiledningen skal oppdateres.

February 05, 2014

Bransjestandard metalloverflater

Metalloverflater kan ha maling eller andre stoffer som inneholder forurensninger. Hvordan skal metall da håndteres.

Please reload

  • White Facebook Icon

© 2018 by Forum for miljøkartlegging og - sanering

Webredaktør: Kristian Ulla, Norconsult

c/o Multiconsult

v/ Eirik Wærner

Plogveien 1

0679 OSLO