Dokumenter

October 13, 2020

Veileder utlysning av miljøkartleggingsoppdrag

Forumet har laget en veileder for hvordan vi anbefaler at miljøkartleggingsoppdrag lyses ut. Ofte er det kun fokus på pris, noe som ikke nødvendigvis gir det beste resultatet for kunden og som kan være utfordrende for tilbyderne hvis det er vanskelig å konkurrere uten å gå på akkord med kvalitet.

 

Vi tror at denne veilederen kan hjelpe byggherrer og andre bestillere med å få bedre kartlegging som gir lavere kostnader i prosjektgjennomføringen og mer miljøriktig avfallsbehandling. Det er også til hjelp i forhold til hvilken informasjon som er viktig for kartleggerne når de skal gi pris.

May 14, 2020

Veileder "Hva gjør avfall farlig?"

Forum for miljøkartlegging og -sanering har sammen med NFFA utarbeidet et verktøy for å finne ut når avfall blir farlig avfall. Verktøyet omfatter også en erfaringstabell over hvilke byggematerialer som inneholder hvilke farlige stoffer, med angitte tidsperioder for bruk. Denne tabellen er laget av Eirik Wærner og Steinar Amlo. Det er også oppgitt forslag til EAL-koder og avfallstoffnumre.  Det er også laget verktøy for summeringsregler. Medlemmer i Forum for miljøkartlegging- og sanering har rabattert tilgang til løsningen. Tilgang bestilles via NFFAs nettside.

February 04, 2019

Betongveilederen ver 2.0

Forum for miljøkartlegging har utarbeidet en veileder for prøvetaking og vurdering av betong og betongens eventuelle overflateforurensninger. Ny versjon er nå klar for nedlasting.

May 31, 2018

Høringsuttalelse "betongforskrift"

Miljødepartementet har sendt på høring forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om nyttiggjøring av betong, med høringsfrist 1. juni.

Forumet har laget uttalelse på vegne av medlemmene som er oversendt Miljødirektoratet.

Høringen hos Miljødirektoratet og innkomne uttalelser kan sees her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-nytt-kapittel-i-avfallsforskriften-om-betong--og-teglavfall-20135028/

January 15, 2018

Klorparafiner i vinylgulvbelegg

Norconsult har med støtte fra Forum for miljøkartlegging og -sanering undersøkt:

- I hvilken grad er klorparafiner benyttet som mykner i gulvbelegg?
- Hvilke klorparafiner (kortkjedete eller mellomkjedete) er brukt?
- Hvilken tidsperiode synes klorparafiner å være hyppigst brukt?
- Brukes asbest og/eller ftalater sammen med klorparafinene?
- Migrerer klorparafiner inn i tilliggende materialer, slik som PCB?

December 15, 2014

Bransjestandard treoverflater

Treoverflater kan ha maling eller andre stoffer som inneholder forurensninger. Hvordan skal metall da håndteres. Veiledningen skal oppdateres.

February 05, 2014

Bransjestandard metalloverflater

Metalloverflater kan ha maling eller andre stoffer som inneholder forurensninger. Hvordan skal metall da håndteres.

Please reload

  • White Facebook Icon

© 2018 by Forum for miljøkartlegging og - sanering

Webredaktør: Kristian Ulla, Norconsult

c/o Multiconsult

v/ Eirik Wærner

Plogveien 1

0679 OSLO